1. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , تاثیرنوع بسته بندی و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی خیار گلخانه ای رویال طی دوره نگهداری , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۳۶۳-۳۷۸
 2. محمّد دیانت , فخری شهیدی , مسعود تقی زاده , سیدمحمدعلی رضوی , بررسی خصوصیات بافتی و حسی پخشینه مالت عسلی , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۳۱۱-۳۲۶
 3. مسعود تقی زاده , بهداد شکرالهی یانچشمه , فاطمه حامدی شهرکی , ارزیابی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و مکانیکی گاودانه (Vicia ervilia) و بررسی خصوصیات عملکردی آرد حاصل از آن , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲, صفحه ۳۸-۵۲
 4. تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱, صفحه ۷۷-۸۷
 5. فاطمه حیدری دلفارد , مسعود تقی زاده , سیدمحمدعلی رضوی , تاثیر دما و میزان ماده جامد محلول بر خصوصیات فیزیکی – حرارتی عصاره مالت , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۷۰۶-۷۱۵
 6. سیده فاطمه موسوی بایگی , عاطفه فرهمند , مسعود تقی زاده , امین ضیاءفروغی , مدل سازی خشک کردن لایه نازک خرمالو به دو روش هوای داغ و مادون قرمز , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۶۱-۱۷۱
 7. امیر جاجرمی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , خلیل بهزاد , به کارگیری روشهای پیش پردازش داده های حاصل از طیف سنجی مرئی/مادون قرمز نزدیک در تبیین مدلی برای پیشگویی ماده جامد محلول و اسیدیته لیموترش , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۰۳-۱۱۲
 8. راحیل میرابی مقدم , رضا صادقی , مسعود تقی زاده , کارایی گاز ازن در کنترل شب پره آرد، Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae) و تاثیر آن در کیفیت کشمش , نامه انجمن حشره شناسی ایران- Journal of Entomological Society of Iran , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۴۹-۵۹
 9. فاطمه شکرالهی گاوزن , مسعود تقی زاده , آرش کوچکی , محمدحسین حدادخداپرست , بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی فیبر پوسته و مغز هسته خرما , علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۵۳-۱۶۱
 10. تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , بیسواجت پرادان , کاربرد تصویربرداری ابرطیفی مرئی- مادون قرمز نزدیک و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف , ماشین های کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۸۱-۲۹۱
 11. عاطفه فرهمند , سیده فاطمه موسوی بایگی , مسعود تقی زاده , امین ضیاء فروغی , مقایسه ویژگی های کیفی برگه خرمالو خشک شده به دو روش هوای داغ و مادون قرمز , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۶۵۴-۶۶۴
 12. حبیب جهان دیده , مسعود تقی زاده , محمدحسین حدادخداپرست , آرش کوچکی , تاثیر زانتان بر خواص فیزیکی و بافتی نان باگت حاوی کنجاله ارده , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۳۳۷-۳۵۰
 13. مسعود تقی زاده , امیر جاجرمی , مدل سازی جرم و حجم لیمو ترش و بررسی روابط بین خصوصیات فیزیکی با استفاده از روش تحلیل مولفه اصلی (PCA) , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۳۶۱-۳۷۱
 14. ارش قیطران پور , مسعود تقی زاده , حامد مهدویان مهر , محمدرضا عبدالهی مقدم , بررسی تغییرات فیزیکو شیمیایی بژی (نوعی کلوچه ی سرخ شده) هنگام سرخ شدن به روش عمیق , پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۷۶-۸۴