1. حبیب جهان دیده , محمدحسین حدادخداپرست , مسعود تقی زاده , ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۱۰
 2. حبیب جهان دیده , محمدحسین حدادخداپرست , مسعود تقی زاده , ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , آمنه سازگارنیا , مسعود تقی زاده , کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , آمنه سازگارنیا , مسعود تقی زاده , بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , Biswajeet Pradhan , کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. رضا صلاحی , محبت محبی , مسعود تقی زاده , بررسی رفتار چسبناکی پودر مواد غذایی و تکنیک های تعیین آن , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. محمدرضا صلاحی سینی , محبت محبی , مسعود تقی زاده , بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. محمدرضا صلاحی سینی , محبت محبی , مسعود تقی زاده , مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. راحیل میرابی مقدم , رضا صادقی , مسعود تقی زاده , اثر گرمادهی امواج مایکرویو بر کنترل آفات کشمش (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. مسعود تقی زاده , اثر ازن بر کنترل آفات انجیر خشک (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. بهناز طوقی عشقی , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , فیلم ها و پوشش های امولسیونی: اجزا، ساختار، کاربردها , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. مسعود تقی زاده , محسن صهبائی اجلالی , سیده صبا احمدزاده هاشمی , ژلاتین، کاربردها و جایگزین‌ها , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹