1. مسعود تقی زاده , ژلاتین، کاربردها و جایگزین‌ها , 1st International Congress of Halal Products , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
 2. بهناز طوقی عشقی , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , فیلم ها و پوشش های امولسیونی: اجزا، ساختار، کاربردها , اولین کنفرانس ملی صنایع غذایی و ایده های برتر , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۲۳
 3. راحیل میرابی مقدم , رضا صادقی , مسعود تقی زاده , اثر گرمادهی امواج مایکرویو بر کنترل آفات کشمش (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) , نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
 4. مسعود تقی زاده , اثر ازن بر کنترل آفات انجیر خشک (شپشه دندانه دار و شب پره آرد) , نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۳۰
 5. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , بررسی اثر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی خبار گلخانه ای , همایش ملی علوم و فناوری های نوین در صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۱
 6. علی شهدادی ساردو , ناصر صداقت , مسعود تقی زاده , الناز میلانی , بررسی اثر بسته بندی MAP و پوشش خوراکی کیتوزان بر ویژگی های رنگی و بافت سنجی خیار گلخانه ای طی دوره نگهداری , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۲۶
 7. محمدرضا صلاحی سینی , محبت محبی , مسعود تقی زاده , مدل سازی ریاضی خشک کردن کف پوشی پالپ طالبی , سومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
 8. تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , آمنه سازگارنیا , مسعود تقی زاده , کاربرد طیف سنجی مرئی- فروسرخ برای پیشگویی رطوبت و نیروی شکست مغزهای پسته طی شرایط مختلف برشته کردن , اولین همایش ملی پسته ایران , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۹
 9. رضا صلاحی , محبت محبی , مسعود تقی زاده , بررسی رفتار چسبناکی پودر مواد غذایی و تکنیک های تعیین آن , بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
 10. محمدرضا صلاحی سینی , محبت محبی , مسعود تقی زاده , بررسی ویژگی های کف پالپ طالبی با استفاده از پردازش تصویر , بیست و دومین کنگره ملی صنایع غذایی , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
 11. تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , آمنه سازگارنیا , مسعود تقی زاده , بررسی اثر دما، زمان و سرعت جریان هوای برشته کردن بر خصوصیات بافتی مغزهای پسته , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 12. تکتم محمدی مقدم , سیدمحمدعلی رضوی , مسعود تقی زاده , آمنه سازگارنیا , Biswajeet Pradhan , کاربرد تصویربرداریابرطیفی مرئی-مادون قرمز و روش های آنالیز چند متغیره جهت پیشگویی رطوبت و سختی مغزهای پسته برشته شده در شرایط مختلف , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۹
 13. حبیب جهان دیده , محمدحسین حدادخداپرست , مسعود تقی زاده , ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
 14. حبیب جهان دیده , محمدحسین حدادخداپرست , مسعود تقی زاده , ارزیابی راندمان استخراج روغن ارده و مقایسه کنجاله کنجد روش های مختلف روغن کشی , بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷